lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกฟรี แนวข้อสอบ ยศ.ทบ กรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมเฉลย

เจ้าของร้าน

แจกฟรี แนวข้อสอบ ยศ.ทบ กรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชารัฐศาสตร์

1. พรรคการเมืองฝ่ายค้านของพม่า ซึ่งนำโดยนางออง ซาน ซู จี มีชื่อย่อว่าพรรคอะไร

 ก.  พรรคเอ็มแอลดี ข. พรรคเอชดีแอล 

 ค. พรรคบีแอลดี ง. พรรคเอ็นแอลดี 

 ตอบ ง. พรรคเอ็นแอลดี

2. ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนปัจจุบัน คือ

 ก. นาย เจิงอินเฉวียน ข. นายเลออน บริดตัน

ค. นายคริส แพทเทน ง.นายเกลน เฟรย์ 

ตอบ ก.นาย เจิงอินเฉวียน

3. ผู้นำชาวเซิร์บในบอสเนีย ที่ศาลโลกกำลังต้องการตัว เพื่อดำเนินคดีข้อหาเป็นอาชญากรสงคราม คือ

ก. นายอลิยา อิเซทเบโกวิท ข. นายราโควาน คาราดซิก 

 ค. นายฟรานโย ทุจมาน ง. นายสโลโบดาน มิโลเซวิด 

 ตอบ ข. นายราโควาน คาราดซิก 

4. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีใด

ก. ค.ศ. 1989 ข. ค.ศ. 1990 

ค. ค.ศ. 1992 ง. ค.ศ. 1995 

ตอบ ก.ค.ศ. 1989

5. รัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศของไทยคนปัจจุบันได้แก่

ก.นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช

ข.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ค. นายกษิต ภิรมย์

ง. ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

ตอบ ง. ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

6. ผู้ใดเป็นผู้ที่ประพันธ์หนังสือชื่อ “Magatrends Asia”

 ก. นายจอห์น เนสบิตต์ 

ข. นายบิล เกตส์

ค. นายอัลวิน ทอฟฟ์เลอร 

ง. นายปีเตอร์ ดรักเตอร์ 

ตอบ ก. นายจอห์น เนสบิตต์ 

7. นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบันของประเทศอินเดีย ได้แก่ ....

ก. นายนาราชิมหา ราว     ข. นาย มานโมฮัน ซิงห์

ค. นายเยาวหะราลห์ เนห์รู   ง. นายฟิหารี วัชปายี 

ตอบ ข. นาย มานโมฮัน ซิงห์

8. ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติคนปัจจุบัน ได้แก่ .....

ก. นายนายยิตซัก อาเมียร์ ข. นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส

ค. นายริวทาโร่ ฮาซิโมโตะ ง. นายยาซิซิ อะกาชิ 

 ตอบ ข. นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส

9. นายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนปัจจุบันคือ

 ก. นายซิมอน เปเรส ข. นายยาสุฮิ อาหมัด 

 ค. นายเบนยามิน เนตันยาฮู ง. นายยิกัลป์ อาเมียร์ 

 ตอบ ค. นายเบนยามิน เนตันยาฮู

10. บุคคลใดเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ประจำปี ค.ศ. 2010

ก. นายหลิว เสี่ยวปอ ข. นางออง ซาง ซูจี 

ค. นายจิมมี่ คาร์เตอร์ ง. นายอัสเซอร์ อาราฟัด 

ตอบ ก. นายหลิว เสี่ยวปอ

11. การประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การค้าโลก (WTO) ครั้งแรกที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้มีกำหนดจัดขึ้น

ที่ประเทศใด 

ก. สวิตเซอร์แลนด์ ข. สิงคโปร์ 

ค. ฟิลิปปินส์ ง. ลักเซมเบอร์ก 

ตอบ ข. สิงคโปร์

12. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันเป็นชาวอะไร

ก. ชาวโรมาเนีย ข. ชาวอินเดีย 

ค. ชาวโมรอคโค ง. ชาวเกาหลีใต้ 

ตอบ ง. ชาวเกาหลีใต้

13. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันมีชื่อว่า

ก. บูทรอส บูทรอส-กาลี

ข. เคิร์ท วัลไฮม์

ค. โคฟี อันนัน

ง. บัน คี มูน

ตอบ ง. บัน คี มูน 

14. ภาคีของข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาแบบยั่งยืนของลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย

 ประเทศต่อไปนี้ 

ก. ประเทศอินโดจีนและอาเซียน 

ข. ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และจีน 

ค. ประเทศไทย เวียดนาม ลาวและกัมพูชา 

ง. ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ UNDP

ตอบ ก. ประเทศอินโดจีนและอาเซียน 

15. สถานภาพของขุนส่า

ก. ถูก SLORC จับตัวไปทำโทษแล้ว

ข. ขุนส่าได้วางอาวุธหยุดการต่อสู้กับ SLORC แล้ว

ค. ได้ลี้ภัยมาอยู่ในประเทศไทยแล้ว 

ง. ถูก CIA จับตัวไปขึ้นศาลสหรัฐแล้ว

ตอบ ข. ขุนส่าได้วางอาวุธหยุดการต่อสู้กับ SLORC แล้ว

16. สถานภาพของ WTO ปัจจุบันคือ

ก. มหาอำนาจทุกประเทศเป็นสมาชิก 

ข. สหรัฐเป็นผู้นำต่อต้านมิให้จีนเข้าเป็นสมาชิก 

ค. จีนเองไม่สนใจที่จะเป็นสมาชิก 

ง. ไต้หวันเป็นสมาชิกแทนจีนอยู่แล้ว 

ตอบ ข. สหรัฐเป็นผู้นำต่อต้านมิให้จีนเข้าเป็นสมาชิก

17. สถานภาพของจีนใน APEC

ก. ทั้งจีน ไต้หวันและฮ่องกง ล้วนเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อ People’s Republic of China,

Republic of China และ Hong Kong ตามลำดับ

ข. ทั้งจีน ไต้หวันและฮ่องกง ล้วนเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อว่า People’s Republic of China,

Taipei China และ Hong Kong ตามลำดับ

ค. เฉพาะจีน และไต้หวันเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อว่า China และ Taiwan ตามลำดับ

ง. สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสมาชิกแต่เพียงประเทศเดียว 

 ตอบ ข. ทั้งจีน ไต้หวันและฮ่องกง ล้วนเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อว่า People’s Republic of China,

Taipei China และ Hong Kong ตามลำดับ

18.  เมืองหลวงของประเทศลิเบียคือ

ก. กรุงตริโปลี

ข. กรุงแบกแดด

ค. เมืองเนวปูลี

ง. กรุงตริโปเลีย

ตอบ ก. กรุงตริโปลี

19. หมู่เกาะพาราเซลปัจจุบันอยู่ภายใต้การครอบครองของประเทศใด

ก. เวียดนาม ข. ฟิลิปปินส์ 

ค. จีน ง. ญี่ปุ่น

 ตอบ ค. จีน 

20. มติล่าสุดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้เงินตราสกุลเดียวกันมีดังนี้

ก. เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด 

ข. จะให้ชื่อของเงินตราในการประชุมคราวต่อไป 

ค. จะให้มีผลใช้บังคับสมบูรณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545

ง. จะใช้เงินตราสกุลเดียวกันแล้วชื่อว่า Euro ตั้งแต่ 1 มกราคม 2539

ตอบ ค. จะให้มีผลใช้บังคับสมบูรณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545

21. ประเทศอาเซียนที่เปลี่ยนผู้นำฝ่ายบริหารสูงสุดบ่อยที่สุด ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาคือ

ก. เวียดนาม ข. ฟิลิปปินส์ 

ค. มาเลเชีย ง. ไทย 

ตอบ ง. ไทย 

22. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก

ก. ประเภทถาวร 7 ประเทศ ข. ประเภทไม่ถาวร 5 ประเทศ

ค. ประเภทไม่ถาวร 7 ประเทศ ง. ประเภทไม่ถาวร 10 ประเทศ

ตอบ ง. ประเภทไม่ถาวร 10 ประเทศ

23. NATO ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ

ก. เป็นการขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา 

ข. เป็นการป้องกันไม่ให้เยอรมันขยายตัวในยุโรป 

ค. เป็นส่วนหนึ่งของแผนการมาแซล 

ง. เป็นการสนองตอบต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก 

ตอบ ง. เป็นการสนองตอบต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก 

24. จุดเริ่มต้นที่ทำให้การค้าเสรีรุดหน้าไปไกลคือ

ก. การเจรจารอบโตเกียว ข. การเจรจารอบเคเนดี 

ค. ตลาดร่วมยุโรป ง. การเจรจา “เหนือ-ใต้”

ตอบ ก. การเจรจารอบโตเกียว 

25. ใครคือผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติในสงครามเกาหลี

ก. Syngman Rhee ข. Kim II Sung

ค. General Sheman ง. Douglas MacArhur

ตอบ ง. Douglas MacArhur

26. ใครเป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดที่เกี่ยวกับคำว่า “โลกที่สาม” มากที่สุด

ก. Fantz Fanon ข. Mao Tse-tung

ค. Jawaharlal Nehru ง. Frankin D. Roosevelt

ตอบ ก. Fantz Fanon

27. “Partnership for Peace” คือ

ก. การที่ประเทศเอเชียอยู่ในอิทธิพลของญี่ปุ่น 

ข. การทำลายอาวุธร้ายแรงทางเคมี 

ค. การเสนอให้กลุ่มวอซอว์เข้าร่วมกิจกรรมบางประการกับนาโต้ 

ง. ความร่วมมือระหว่างประเทศเอเชียบูรพาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ตอบ ค. การเสนอให้กลุ่มวอซอว์เข้าร่วมกิจกรรมบางประการกับนาโต้ 

28. 1985 Plaza Agreement เกี่ยวกับ

ก. การสิ้นสุดความสัมพันธ์พิเศษระหว่างอังกฤษกับสหรัฐอเมริกา 

ข. การที่ญี่ปุ่นจะร่วมมืออย่างเต็มตัวในการจัดการการเงินระหว่างประเทศ 

ค. การที่ญี่ปุ่นจะช่วยเหลือประเทศยากจน 

ง. การที่กลุ่ม OPEC มีอำนาจต่อรองต่อโลกตะวันตกมากขึ้น

ตอบ ข. การที่ญี่ปุ่นจะร่วมมืออย่างเต็มตัวในการจัดการการเงินระหว่างประเทศ 

29. ทฤษฎี “Balance of Power” เชื่อในหลักการที่ว่า

ก. จะต้องมีการควบคุมและลดอาวุธ 

ข. จะต้องมีการสร้างพันธมิตร 

ค. จะต้องมีระบบความมั่นคงร่วมกันที่จะทำโทษผู้รุกราน 

ง. จะต้องมีชาติมหาอำนาจป้องกันความมั่นคงระหว่างประเทศ 

ตอบ ข. จะต้องมีการสร้างพันธมิตร 

30. ประเทศใดที่ไม่นับว่าเป็น NIC

ก. บราซิล ข. เกาหลีใต้ 

ค. สิงคโปร์ ง. สวีเดน 

ตอบ ง. สวีเดน 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

ข้อสอบราชการ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม268,064 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด191,944 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านรวมแนวข้อสอบราชการไทย
รวมแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ คู่มือสอบ หนังสือสอบ เปิดสอบงานราชการ
เบอร์โทร : 0854944238
อีเมล : sudsakorn.114@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก