lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

รวมข้อสงสัยในการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

เจ้าของร้าน

รวมข้อสงสัยในการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

รวมข้อสงสัยในการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบต เทศบาล อบจ.) ประจำปี 2560

 

1. ไม่ผ่านภาค ก ของท้องถิ่น จะสามารถสมัครสอบได้ไหม?

ตอบ สามารถสมัครสอบได้ เพราะการสอบในครั้งนี้เป็นการสอบภาค ก ภาค ข ในคราวเดียวกัน

 

2. ไม่ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. จะสามารถสมัครสอบได้ไหม?

ตอบ สามารถสมัครสอบได้ ภาค ก ของท้องถิ่นกับของ ก.พ. เป็นคนละส่วนกัน ผู้สมัครสอบปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.

 

3. ผู้ที่เคยสอบผ่านภาค ก ของท้องถิ่น หรือผ่านภาค ก ของ ก.พ. มาแล้ว ในการสอบครั้งก่อนสามารถนำมาใช้กับครั้งนี้ได้หรือไม่?

ตอบ ไม่ได้ ไม่เกี่ยวกัน ภาค ก ของท้องถิ่นหมดอายุไปนานแล้ว ส่วนภาค ก ของ ก.พ. เป็นคนละส่วนกัน ดังนั้นผู้ที่สมัครสอบท้องถิ่นในปี 2560 จะสอบเหมือนกันหมด คือ สอบภาค ก. และภาค ข และหากผ่าน 60% ถึงจะมีสิทธิสอบภาค ค ต่อไป

 

4. อายุเยอะแล้วสมัครสอบได้ไหม?

ตอบ เงื่อนไขอายุคือ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ถ้ามากกว่า 18 สมัครได้เลย

 

5. ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ จะสมัครสอบอุดรธานี ได้หรือไม่

ตอบ ได้ สามารถสมัครสอบได้ทุกที่ทั่วประเทศ เพียงแต่หากสอบได้ที่ไหนก็จะได้ขึ้นบัญชีในเขตนั้นๆ ถ้าหากสอบได้บรรจุต้องทำงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่บรรจุนั้น 2 ปี จึงสามารถย้ายไปที่อื่นได้

 

6. วุฒิ ม.6 สอบได้ไหม?

ตอบ ไม่ได้ การสอบของส่วนท้องถิ่นจะเปิดรับผู้ที่มีวุฒิ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปวท. ปริญญาตรี ขึ้นไป

 

7. วุฒิ ปวช, ปวส,ปวท ,อนุปริญญา ,ปริญญาตรี สอบได้ไหม?

ตอบ ได้ แต่ต้องดูคุณสมบัติของตำแหน่งนั้นๆว่าตรงกับที่เราจบมาหรือไม่

 

8. ไม่มีตำแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิที่จบมาทำอย่างไรดี

ตอบ หาตำแหน่งที่เปิดรับสมัครโดยไม่จำกัดสาขาวิชา

 

9. พนักงานส่วนตำบล เป็นตำแหน่งข้าราชการหรือไม่?

ตอบ ใช่ เป็นตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

10. หากสอบผ่านแล้วได้ขึ้นบัญชีไว้ อายุบัญชีมีกำหนดกี่ปี

ตอบ 2 ปี

 

11. ตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล เป็นข้าราชการหรือไม่

ตอบ ใช่

 

12. หากสอบได้จะบรรจุลงที่ไหน?

ตอบ มีการแบ่งเป็น 10 เขตตามภูมิภาค ผู้สมัครต้องเลือกสอบในกลุ่มเขต ดังนี้

(1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง

(2) กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว

(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี

(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม

(5) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี

(6) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี

(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน

(8) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี

(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล

 

13. เป็นข้าราชการอยู่แล้ว สามารถสมัครสอบได้หรือไม่

ตอบ ได้ และรับโอนเฉพาะอายุราชการ แต่ได้เงินเดือนตามประกาศรับสมัครฯ

 

14. มีวุฒิปริญญาตรี แต่อยากสอบในคุณวุฒิ ปวช. ปวส. ได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่ต้องเป็นสาขาที่ตรง หรือเกี่ยวข้อง ตามประกาศรับสมัครที่ระบุคุณวุฒิที่รับสมัคร

 

15. ไม่มีเส้นจะสอบผ่านไหม?

ตอบ นี่เป็นครั้งที่ 2 ในการเปิดสอบครั้งใหญ่ของ กสถ.ที่ใช้กฏระเบียบใหม่ ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงปัญหาในการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีช่องให้มีการทุจริตในการสอบอยู่มาก จึงเปลี่ยนวิธีการสอบใหม่จากที่เคยสอบขึ้นบัญชีภาค ก. ไว้ แล้วให้ผู้สอบผ่านเดินสายสอบตามหน่วยงานที่จะเปิดรับสมัครสอบในภาค ข. เปลี่ยนเป็นสอบภาค ก. ภาค ข. หากผ่านก็สอบ ภาค ค. แล้วขึ้นบัญชีรอให้หน่วยงานที่มีตำแหน่งว่างเรียกบรรจุเข้าทำงาน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อป้องกัน "เส้น" ดังนั้นการสอบเข้ารับราชการในส่วนของท้องถิ่นครั้งนี้จึงเรียกได้ว่าโปร่งใสเป็นอย่างมาก ถ้าตอบแบบดาราในประเด็นนี้ก็จะตอบได้ว่า "ในตอนนี้ขอให้ผู้สมัครสอบโฟกัสไปในเรื่องการอ่านหนังสือ การเตรียมตัวสอบก่อน" ในบางครั้งคนเราก็ยึดติดกับอดีตที่เคยได้พบได้รู้มา ในบางครั้งประเด็นคำว่า เส้นสาย มันก็เป็นจิตวิทยาที่คู่แข่งพูดออกมาเพื่อทำให้อีกฝ่ายท้อ หมดกำลังใจ คุณอย่าไปหลงตามเขา จงหนักแน่น ส่องกระจกมองตัวเองแล้วบอกว่า "เราก็หนึ่งในตองอู"

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบราชการ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม249,014 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด177,926 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านรวมแนวข้อสอบราชการไทย
รวมแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ คู่มือสอบ หนังสือสอบ เปิดสอบงานราชการ
เบอร์โทร : 0854944238
อีเมล : sudsakorn.114@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก