lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

การเตรียมตัวสอบภาค ค. (สัมภาษณ์) ท้องถิ่น (อบต อบจ เทศบาล)

เจ้าของร้าน

การเตรียมตัวสอบภาค ค. (สัมภาษณ์) ท้องถิ่น (อบต อบจ เทศบาล)

การเตรียมตัวสอบภาค ค. ท้องถิ่น (อบต อบจ เทศบาล) คำแนะนำในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น

 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ระบุขอบเขตในการประเมินผู้เข้าสอบในภาค ค. จะจำแนกได้ดังนี้

 

1. "จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน" กรรมการจะดูจากตรงไหน?

- รายละเอียดในใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกไว้ตอนสมัครสอบ

- จากการสอบถามผู้เข้าสอบโดยตรง หรือให้ผู้เข้าสอบแนะนำตัว(เจอแน่นอน)

- จากแฟ้มผลงาน (หากมี หรือหากเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้ สำหรับผู้ที่ไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหา)

 

ในส่วนประวัติฯ ให้ผู้สมัครเตรียมตัวสำหรับการพูดแนะนำตัวเองไปด้วย เพราะกรรมการจะต้องให้แนะนำตัวเอง "แนะนำตัวหน่อย" , "พูดเกี่ยวกับตัวคุณหน่อย ชื่ออะไร ทำงานที่ไหน อายุเท่าไหร่" คำถามก็ประมาณนี้

ในการตอบก็ให้ฝึกไว้ก่อนว่าจะพูดอะไรก่อน หลัง เรียงลำดับไว้ เพราะถ้าไม่ท่องไว้ก่อน พอไปเจอสถานการณ์จริงเกิดอาการตื่นเต้นจะหลงลืมพูดติดๆขัดๆได้

การแนะนำตัว เช่น กระผม/ดิฉัน ชื่อ.............. อายุ...... การศึกษา........... การทำงาน.......... (อื่นๆ ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์) จะเพิ่มเติม จะนำเสนอตัวเองในสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจก็แนะนำด้วย เช่น ความสามารถพิเศษ เป็นต้น

 

2. "พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์"

ตรงส่วนนี้กรรมการจะดูเราตั้งแต่การแต่งกาย ทรงผม ท่าทางที่เราแสดงออก เช่น การเดิน การนั่ง เป็นต้น

การแต่งกายของผู้เข้าสอบภาค ค. จะต้องเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ชายควรสวมเสื้อแขนยาวสีเรียบ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น

ก่อนจะเข้าห้องสอบให้เคาะประตูก่อน แล้วขออนุญาต พอเดินไปถึงโต๊ะกรรมการก็สวัสดีแล้วอย่ารีบนั่ง รอฟังคำสั่งจากกรรมการก่อนว่าจะให้เราแนะนำตัวหรือจะให้นั่งก่อน

 

3. "ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น"

ส่วนนี้สำคัญมาก คำถามที่กรรมการมักจะถาม เช่น

- ทำไมถึงอยากรับราชการ?

- ทำไมถึงอยากรับราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- คุณคาดหวังอย่างไรกับอาชีพรับราชการ

- หากสอบตำแหน่งที่ไม่ตรงกับคุณวุฒิ จะเจอคำถาม เช่น "คุณจบนิติศาสตร์มา แล้วทำไมมาสอบตำแแหน่งนักพัฒนาชุมชน" , "คุณจะนำความรู้ที่คุณเรียนมาไปปรับใช้กับตำแหน่งที่สมัครได้อย่างไร (คำถามนี้มักจะเป็นคำถามที่กรรมการถามบ่อยในหลายๆหน่วยงาน)"

- หากคุณจบระดับปริญญาตรี แต่สมัครในระดับต่ำกว่า กรรมการจะถามว่า "คุณจบปริญญาตรีทำไมมาสอบในตำแหน่งวุฒิ ปวส." , "เงินเดือนวุฒิ ปวส. น้อยกว่าปริญญาตรี รับได้ไหม"

- หากคุณทำงานมีอาชีพอยู่แล้ว กรรมการมักจะถามว่า "อาชีพที่ทำก็ดีอยู่แล้วทำไมถึงอยากมาทำงานนี้" , "ถ้าหากคุณสอบได้คุณก็ต้องลาออกจากที่ทำงานเดิม คุณไม่ห่วงหน่วยงานเดิมเหรอที่ต้องขาดบุคลากรไป คุณไม่สงสารเพื่อนร่วมงานเหรอที่ต้องมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น"

- หากคุณเพิ่งเรียนจบ หรือยังไม่ได้ทำงาน กรรมการอาจถามว่า "คุณยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน คุณจะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไร"

- กรรมการจะถามเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ เช่น คุณทราบหรือไม่ว่าตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ทำอะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร? (ปรับใช้กับตำแหน่งที่คุณสมัครสอบ)

- จงบอกข้อดีและข้อเสียของคุณ

- ถ้าคุณได้บรรจุฯคุณจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก (อาจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ หรือถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว)

- หากคุณได้บรรจุฯเข้าไปทำงานแล้วเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน คุณจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร?

- การจะเป็นข้าราชการที่ดีต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

- หากได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทำในสิ่งที่ผิดระเบียบฯ คุณจะทำอย่างไร? (ตอบไปเลย ไม่ทำเพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย , ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา แต่หากคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ผิดระเบียบหรือมิชอบด้วยกฏหมาย ผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งได้)

- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่ออะไร

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่ออะไร

- คำขวัญประจำจังหวัดภูมิลำเนา

- หลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- ถามความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ

***เป็นเพียงตัวอย่างคำถามที่คณะกรรมการฯมักจะถามในการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ โดยคำถามจะผันแปรไปกับตำแหน่งที่คุณสมัคร และคำตอบของคุณอาจจะเป็นคำถามข้อต่อไป ดังนั้นคุณจะต้องหาทางหนีทีไล่ให้ได้

***สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเข้าสอบสัมภาษณ์คือ อาการตื่นเต้น โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเคยเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นครั้งแรก วิธีแก้สำหรับแต่ละบุคคลก็อาจจะแตกต่างกันออกไป คำแนะนำคือให้สูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ หาวิธีผ่อนคลายตัวเอง เช่นพูดคุยกับเพื่อนที่รอสอบสัมภาษณ์ด้วยกัน หรือคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

***ไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถาม หากมีคำถามที่คุณไม่รู้จริงๆ และหากตอบไปจะไม่เป็นผลดีกับตัวคุณก็ให้ตอบว่าไม่ทราบจะดีกว่า

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบราชการ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม249,014 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด177,926 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านรวมแนวข้อสอบราชการไทย
รวมแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ คู่มือสอบ หนังสือสอบ เปิดสอบงานราชการ
เบอร์โทร : 0854944238
อีเมล : sudsakorn.114@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก