lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+[[แนวข้อสอบ]]+กรมการปกครอง ทุกตำแหน่ง #หนังสือสอบ #คู่มือสอบ อัพเดทล่าสุด 2560

เจ้าของร้าน

 

+[[แนวข้อสอบ]]+กรมการปกครอง ทุกตำแหน่ง #หนังสือสอบ #คู่มือสอบ อัพเดทล่าสุด 2560

 

++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++

++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++

++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++

 

+++แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง

2 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540

8 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)

9 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564

10 การบริหารแผนงาน โครงการ

11 การบริหารจัดการองค์กร

12 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

13 งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน

14 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

MP3 พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน

 

+++แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง

2 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540

8 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564

9 งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน

10 สรุปกฎหมายปกครอง

11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง

12 แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน

13 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

MP3 - P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

 

+++แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง

2 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540

8 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564

9 งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน

10 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

11 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา

12 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

13 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร

14 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

MP3 - P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

 

+++แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมการปกครอง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง

2 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540

8 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564

9 งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน

10 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

11 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

12 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

13 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

14 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

15 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding

16 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น

 

สนใจสอบถาม +[[แนวข้อสอบ]]+กรมการปกครอง ทุกตำแหน่ง #หนังสือสอบ #คู่มือสอบ อัพเดทล่าสุด 2560   ติดต่อที่

โทร  :   085-4944238   (สุดสาคร)

Line ID :  sudsak14 : http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA

ติดตามข่าวสารสอบราชการที่ : https://www.facebook.com/jobsthai1/

โหลดแนวข้อสอบฟรีที่นี่ : https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/

 

**ข้อสอบมี 4 แบบ**

(1). ไฟล์ E-Book (PDF) ราคา 401 บาท ส่งทางอีเมลล์  (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 

(2). หนังสือ+แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท จัดส่งฟรี EMS  (ได้รับภายใน 2-3 วัน)

(3). หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคา 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS) 

(4). หนังสือ+ชุดติว DVD ราคา 2500 บาท (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)

 

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ

เลขที่บัญชี  010-1-65817-1  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กสิกรไทย   

เลขที่บัญชี    985-1-17357-6  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กรุงไทย    

ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง   สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 ****โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ  999  บาทเรานะครับ****

**** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ +[[แนวข้อสอบ]]+กรมการปกครอง ทุกตำแหน่ง #หนังสือสอบ #คู่มือสอบ อัพเดทล่าสุด 2560  ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ****

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบราชการ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม249,014 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด177,926 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านรวมแนวข้อสอบราชการไทย
รวมแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ คู่มือสอบ หนังสือสอบ เปิดสอบงานราชการ
เบอร์โทร : 0854944238
อีเมล : sudsakorn.114@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก