lnwshop logo

งานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ อบต. ครูผู้ช่วย รัฐวิสหกิจแนวข้อสอบ ทุกหน่วยงาน

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 124 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 วันที่ผ่านมา
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 124 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2561ประกาศที่ ฝทม. 4/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม…
กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 245 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครส…
เปิดสอบ การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 80 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดสอบการเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 80 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. วิศวกร (โยธา) จำนวน 16 อัตรา2. วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา3. วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัต…
เปิดสอบ กองทัพเรือ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 70 อัตรา (ชาย/หญิง)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดสอบกองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2561กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 70 อัตราตำแหน่งที่เป…
เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561 จำนวน 180 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561 จำนวน 180 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2561ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติกา…
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นสมาชิก อส. 120 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 120 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบร…
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 86 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง น…
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:2 เดือนที่ผ่านมา
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 310 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการแกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นิติกรอัตราเงินเดือน 15,00…
เปิดสอบ ตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 455 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2561 ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561กำหนดการมีดังนี้1. ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 31 พ.ค.61 click2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท…
แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 เดือนที่ผ่านมา
#แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด 2561 #หนังสือสอบการประปาส่วนภูมิภาค ที่ออกบ่อย #คู่มือสอบ การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย #แนวข้อสอบ วิศวกร 4 (โยธา) การประปาส่วนภูมิภาค 1 ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 2 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply 3 แนวข้อสอบเก่า กปภ. ความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ …
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 260 บทความ
รวมผลงานความสำเร็จของเรา
\

ข้อสอบราชการ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม268,265 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด192,099 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านรวมแนวข้อสอบราชการไทย
รวมแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ คู่มือสอบ หนังสือสอบ เปิดสอบงานราชการ
เบอร์โทร : 0854944238
อีเมล : sudsakorn.114@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก