lnwshop logo

ข่าวเปิดสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

((NEW))แนวข้อสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหม่ล่าสุด 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
((NEW))แนวข้อสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหม่ล่าสุด 2560 ((HOT))หนังสือสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น ((LOAD))คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ +++แนวข้อสอบ นักวิชาคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 ความรู้เกี่ยวกับก…
((NEW))แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
((NEW))แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี2560((LOAD))คู่มือเตรียมสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง(พม.) ทุกตำแหน่ง เนื้อหาครอบคลุมกับที่ออกสอบ((HOT))หนังสือสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี เจาะลึกเนื้อหา…
เปิดสอบ กองการสัสดี จำนวน 100 อัตรา รับสมัครวันที่ 14 - 31 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
เปิดสอบกองการสัสดี นายทหารประทวน สายงานสัสดี คุณวุฒิรับสมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า อายุ 18-30 ปี จำนวน 100 อัตรารับสมัครวันที่ 14 - 31 ตุลาคม 2560เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2560 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2559ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับร…
((SHARE))#สรุปแนวข้อสอบกรมชลประทาน (ทุกตำแหน่ง) พร้อมเฉลย อธิบาย ใหม่ล่าสุดปี2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
((HOT))#สรุปแนวข้อสอบกรมชลฯ ข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลย ใหม่ปี2560 ออกชัวร์ๆ ((HIT))#คู่มือเตรียมสอบกรมชลประทาน (ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ)ครอบคลุมกับที่ออกสอบ ((PDF))#หนังสือสอบเข้าเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ กรมชลประทาน อ่านง่าย กระชับ +++หนังสือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน 2 สรุปงานระเบียบงานสารบ…
เปิดสอบ กรมป่าไม้ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดสอบ กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตราคุณสมบ…
เปิดสอบ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 715 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดสอบ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 715 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์…
[สุดยอด!!]แนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับสมบูรณ์ ประจำปี2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
จำหน่าย แนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับสมบูรณ์ ประจำปี2560 สรุปเนื้อหาตรงประเด็น แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง โดยทีมงานวิชาการคุณภาพ เนื้อหาประกอบด้วย +++แนวข้อสอบเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 ความรู้เกี่ยวกับ-สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 3 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่ง…
(( ออกตรงปี60 ))แนวข้อสอบ(ตำรวจชั้นประทวน ผบ.หมู่)บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง พร้อมเฉลย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
#LOAD#คู่มือเตรียมตัวสอบ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ตำรวจประทวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #EBOOK#หนังสือสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้นประทวน บุคคลภายนอก ชาย/หญิง ปี2560 #PDF#สรุปแนวข้อสอบ(ตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่ง ผบ.หมู่)บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง พร้อมเฉลย +++แนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 ความ…
แนวข้อสอบ สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมเฉลย ประจำปี 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมเฉลย ประจำปี 2560 จากทีมงานวิชาการคุณภาพ เนื้อหาสรุป อ่านเข้าใจง่าย แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เนื้อหาประกอบด้วย +++แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แนวข้อสอบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 พระราชบ…
เปิดสอบ กรมทางหลวง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 110 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบกรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 110 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน 11,500 บาทจำนวนตำแหน…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 211 บทความ
รวมผลงานความสำเร็จของเรา
\

รวมแนวข้อสอบราชการ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม160,148 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด114,293 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท24 ก.ย. 2560
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านรวมแนวข้อสอบราชการไทย sheetchula
รวมแนวข้อสอบราชการไทย sheetchula
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ คู่มือสอบ หนังสือสอบ เปิดสอบงานราชการ
เบอร์โทร : 0854944238
อีเมล : sudsakorn.114@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top